Home inbreng afrekenen kostuumverhuur facebook live

Miss Marple

Een winkel vol ontdekkingen


Hier winkeltour Via google


Afrekenen van verkochte kleding

Van de verkochte artikelen ontvang u 40% van de verkoopprijs. Het tegoed wat u heeft opgebouwd kan binnen een periode van zes maanden op ieder gewenst moment aan u uitbetaald worden of u kunt er nieuwe kleding uit de winkel mee afrekenen.


Let op

Kleding hangt zes weken in de winkel. Eventuele niet verkochte kleding zullen wij voor u uit de winkel halen en apart zetten. Op uw bon of email staat de verloopdatum. Vanaf een week na deze periode staat het eventuele niet verkochte deel van uw inbreng klaar in de winkel. Het niet ingenomen deel van uw inbreng dient echter binnen veertien dagen te worden opgehaald.


Prijsbepaling

Wij bemiddelen in de verkoop van uw kleding. Wanneer een artikel is verkocht ontvangt u 40% van de verkoopprijs. Wij zorgen voor de wettelijk verplichte afdracht van de BTW. Wij behouden ons het recht om de verkoopprijs tussentijds te verhogen of te verlagen.


Verantwoordelijkheid

Wij behandelen uw kleding met de grootste zorg. Helaas kunnen wij zoekgeraakte of gestolen artikelen niet vergoeden, tenzij het een grove nalatigheid van onze kant betreft. Ook zijn de ingebrachte artikelen niet verzekerd tegen brand of waterschade. lees onze algemene voorwaarden over het inbrengen van kleding. Deze zijn te verkrijgen in de winkel.